หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : ทัศนศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 1147
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 5-10 ธ.ค. 62 นายพิมล โชติพานิช ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา คณะครู และนักเรียน ทัศนศึกษา ตามโครงการทัศนศึกษาค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สวนสยามทะเลกรุงเทพฯ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ