หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : จัดสอบประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคัดลายมือ
โดย : admin
อ่าน : 726
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 25 พ.ย.2562 รร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จัดสอบประเมินความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคัดลายมือ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562