หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ศน.นิเทศ เยี่ยมเยียน
โดย : admin
อ่าน : 728
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

19พ.ย.62 รร. บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ขอขอบคุณ ท่าน ศน. นภดล ยิ่งยงสกุล ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ท่าน ศน. หนึ่งฤทัย วิจิตจรรยา ท่าน ศน. อับดลรอหมาน ปะดูกา และ ท่าน ศน.ศุภวัลย์ ชูมี ที่ได้เข้ามานิเทศ เยี่ยมเยียน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา โรงเรียนพื้นที่เกาะด้วยกระบวนการ PICED และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา มา ณ โอกาสนี้