หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : Abdulloh
อ่าน : 1760
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

ในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมี นายเจริญ  จิหมาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะเป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกเสือ-เนตรนารี ก่อนทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นลูกเสือ-เนตรนารี ทำอาหารรับประทานด้วยตนเอง และในระหว่างเดินทางกับโรงเรียนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะตามถนน เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมของเกาะสาหร่ายให้สวยงามตลอดไป