หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงไก่ไข่)
โดย : aaesoh
อ่าน : 130
พุธ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

นโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
#ผลผลิตจากศูนย์ไก่ไข่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติเปิดเพลงให้ฟัง #ไก่ไข่อารมณ์ดี