หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
โดย : admin
อ่าน : 904
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 นายพิมล โชติพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 49 คน คนละ 600 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,400 บาท