หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
โดย : admin
อ่าน : 1122
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วัน จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน นายพิมล โชติพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)