หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โดย : admin
อ่าน : 984
อังคาร ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

นายพิมล  โชติพานิช ร่วมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ร่วมกันพัฒนาสถานที่บริเวณโรงเรียน และจัดทำเส้นเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง