หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : กเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
โดย : admin
อ่าน : 2557
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 6-20 ธ.ค.62 นายพิมล โชติพานิช ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรม"ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ" เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.62 เป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งบริเวณใน และนอกโรงเรียน ชุมชน วัด มัสยิด ประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี การเขียนจดหมายถึงพ่อ การเขียนเรียงความ และจัดบอร์ดวันพ่อ