หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน
หัวข้อ : ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 1350
เสาร์์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 18 ธ.ค.2562 นายพิมล โชติพานิช ผอ.รร.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถานบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและวิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นพี่เลี้ยง จ.สตูล ปี 2562 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การพัฒนาผู้เรียน (PLC) กิจกรรมที่ 9 Mini Show & Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน ณ วิทยาลัยชุมชน จ.สตูล