นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ของ อบต.เกาะสาหร่าย
DSCN8083
DSCN8090
DSCN8094
DSCN8097
DSCN8109
DSCN8112
DSCN8114
DSCN8117
DSCN8131
DSCN8133
DSCN8148
DSCN8150
DSCN8153
DSCN8158
DSCN8167
DSCN8170
DSCN8186
DSCN8199
DSCN8208
DSCN8226